۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فلسفه» ثبت شده است
چرا و چگونه فلسفه بخوانیم؟ چرا و چگونه فلسفه بخوانیم؟

از عنوان بحث پیداست که نمی‌خواهم راجع به«چرا فلسفه بخوانیم»حرف بزنم. قطعاً برای کسانی این را نوشته‌ام که به این نتیجه رسیده‌اندبایدفلسفه بخوانند-به هر دلیلی.