بسم الله الرحمن الرحیم

تلاشمان بر این بوده و هست که جایی در فضای مجازی داشته باشیم برای به اشتراک گذاشتن محتوای علمی ، آموزشی و تبلیغی توسط طلاب برای خودشان.

تا اینجای کار با تمام کمبود امکانات سعی کرده ایم مطالب دوستان طلبه را پوشش دهیم. امیدواریم دوستان طلبه نیز دست یاری که از سوی ما دراز است را گرفته و ما را در این مهم به نتیجه مطلوب برسانند.

انشاء الله