۱۹ مطلب با موضوع «کمک آموزشی» ثبت شده است
روشهای علمی تقویت حافظه روشهای علمی تقویت حافظه

چگونه فرایند یادگیری خود را مدیریت کنیم؟ چگونه فرایند یادگیری خود را مدیریت کنیم؟

تکنیک های مرور تکنیک های مرور

مهارتهای یادداشت برداری در کلاس درس مهارتهای یادداشت برداری در کلاس درس

تمرکز چرا و چگونه؟ تمرکز چرا و چگونه؟

حرفه ای ها چگونه کتاب می خوانند؟ حرفه ای ها چگونه کتاب می خوانند؟

از شنیدن تا گوش کردن از شنیدن تا گوش کردن

از حافظه چه می دانیم؟ از حافظه چه می دانیم؟

برنامه ریزی درسی برنامه ریزی درسی

بروشور آموزشی «برنامه ریزی درسی» کاری از معاونت پژوهش حوزه علمیه قم ، به صورت فایل Pdf ،  به منظور استفاده طلاب آماده گردیده که تقدیم می گردد.